Microcréditos

Convenio MicroBank Microcréditos

A Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos e MicroBank suscriben un convenio de colaboración para incentivar o autoempleo e a actividade emprendedora.
1. O convenio firmado entre a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos e MicroBank facilitará o acceso a financiación de emprendedores para contribuir a posta en marcha de novos negocios, co obxectivo de potenciar a creación de emprego.
2. MicroBank é a única entidad en España dedicada exclusivamente a financiación de necesidades persoais e proxectos empresariais e de negocio a través de microcréditos.
3. No primer semestre de 2016, MicroBank concedeu en Galicia 348 préstamos destinados a emprendedores e microempresas por un importe de 3,8 millones de euros.
Deixámosche un documento para poidas ver as condicións dos microcréditos:
Tamén podes descargar a plantilla do Plan de Empresa: